Stołeczny Zarząd Infrastruktury


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Początki Wojskowej Służby Budowlanej datują się na okres powstawania państwowości polskiej po okresie zaborów. Listopad tysiąc dziewięćset osiemnastego roku przynosi długo oczekiwaną niepodległość. Jeszcze w tym samym roku na szczeblu ówczesnego Ministerstwa Spraw Wojskowych powstaje pierwszy wyspecjalizowany departament o nazwie Departament Inżynieryjno-Techniczny.

Przed pracownikami departamentu stanęło trudne zadanie uporządkowania problematyki infrastruktury wojskowej, rozproszonej i organizowanej spontanicznie w oparciu o wzorce poszczególnych zaborców. Połączono w jedną całość zakres działania takich instytucji jak:
• Zarząd Budownictwa Wojskowego Okręgu Generalnego w Warszawie,
• Ekonomat Budowlany w Lublinie,
• Dyrekcja Inżynierii Wojskowej w Krakowie,
• Departament Budownictwa przy Dowództwie Sił Zbrojnych w Poznaniu.
Jednocześnie krystalizowały się struktury terenowe.

Na szczeblu okręgów zwanych wówczas okręgami generalnymi powstają Zarządy Budowlane w Warszawie, Lublinie, Grodnie, Łodzi, Krakowie, Toruniu, Poznaniu, Lwowie, Brześciu i Przemyślu. Organami wykonawczymi tych zarządów stają się rejonowe kierownictwa robót budowlanych, którym z kolei podlegały zarządy zaopatrzenia koszar. Jak łatwo dostrzec, dzisiejsza struktura składająca się z 10 zarządów oraz struktur wykonawczych zrodziła się już wraz z odzyskaniem niepodległości.

Okres powojenny charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką zmian w strukturze organów infrastruktury. W latach pięćdziesiątych zmiany dokonywane były stosunkowo dość często. W latach 1960-1990 z uwagi na rozwój struktur i powstawanie nowych rodzajów wojski uzbrojenia (jednostki obrony powietrznej kraju, uzbrojenie rakietowe) wzrosło znacznie zapotrzebowanie na budownictwo wojskowe, zdolne, zgodnie z wymogami technicznymi kryteriami ochrony informacji niejawnych wznosić nowe obiekty i modernizować istniejące. W ramach Głównego Kwatermistrzostwa WP została powołana obok istniejącej Służby Kwaterunkowo-Budowlanej WP, Służba Inżynieryjno-Budowlana o charakterze wyłącznie wykonawczym, niezależna od państwowych struktur przemysłu budowlanego, podległa bezpośrednio Głównemu Kwatermistrzowi WP - Wiceministrowi Obrony Narodowej. Służba ta w latach 70 i 80 XX wieku dysponowała 12-toma pułkami inżynieryjno-budowlanymi i 10-cioma Wojskowymi Zakładami Remontowo-Budowlanymi, których łączna moc wykonawcza porównywana była do mocy około czterech Zjednoczeń Budownictwa Ogólnego w Resorcie Ministerstwa Budownictwa. Liczebność osobowa tych organów to około 25 tysięcy personelu technicznego, wykonawczego i administracyjno-ekonomicznego. Kadra dowódczo-techniczna tych organów i jednostek to oficerowie pozyskiwani w początkowych latach z rynku cywilnego, w ramach tzw. dwuletniej służby okresowej a później począwszy od 1964 roku to absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej, która w 1959 roku rozpoczęła szkolenie inżynierów i magistrów-inżynierów budownictwa wojskowego. Organa te głównie w latach 1960-1980 wybudowały w Wojsku Polskim szereg nowych obiektów, głównie dla potrzeb Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Wojsk Lotniczych i Pancernych, dla Służby Zdrowia WP, dla Wyższego Szkolnictwa Wojskowego oraz zmodernizowały pod względem funkcjonalnym i medialnym (ogrzewanie, instalacje wod-kan.) w zasadzie wszystkie istniejące kompleksy wojskowe - kubaturowe i poligonowe.

W miarę zbliżania się do lat dziewięćdziesiątych struktura służby uległa stabilizacji. Powstaje Zarząd Siedemnasty (XVII) Infrastruktury Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowe.

Z funkcjonujących w latach 1960-1990: czterech Okręgowych Szefostw Zakwaterowania i Budownictwa (WOW, SOW, POW, Garnizonu Stołecznego), piętnastu Wojskowych Rejonowych Zarządów Kwaterunkowo-Budowlanych (WRZKB), czterech Terenowych Oddziałów Lotniskowych (TOL), dwunastu Pułków Inżynieryjno-Budowlanych (PIB), dwóch Batalionów Budowy Lotnisk (BBL), dziesięciu Wojskowych Zakładów Remontowo-Budowlanych (WZRB), pozostało łącznie kilkanaście Rejonowych Zarządów Infrastruktury (RZI), dwa Terenowe Oddziały Lotniskowe oraz cztery Wojskowe Zakłady Remontowo-Budowlane (WZRB).
Stołeczny Zarząd Infrastruktury powstał w 1998 r., kiedy to na podstawie Zarządzenia nr 057/Org Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.10.1997 r. w sprawie organizacji organów infrastruktury wojskowej w resorcie obrony narodowej oraz Rozkazu Dowódcy Garnizonu Warszawa nr PF5/Org z dnia 23.01.1998 r. rozformowano z dniem 30.06.1998 r. Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Garnizonu Stołecznego i z dniem 1 lipca 1998 roku został powołany Stołeczny Zarząd Infrastruktury bezpośrednio podległy Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury

Dnia 01.07.1998 r. płk Andrzej WÓJCIK objął obowiązki Szefa Stołecznego Zarządu Infrastruktury i pełnił je do 01.11.1999 r. Następnie funkcje Szefa Zarządu pełnili kolejno:
płk Sławomir CHAJCZUK (02.11.1999 r. do 31.01.2003 r.)
płk Eugeniusz CHWESIUK (01.04.2003 r. do 31.03.2004 r.)
płk Andrzej WÓJCIK (01.04.2004 r. do 25.10.2007 r.)
płk Ryszard CHROMIK (26.10.2007 r. do 15.05.2011 r.)
płk Mirosław MARCINIAK (15.12.2011 r. do 03.04.2014 r.)
płk Tomasz MRÓZ (od 09.06.2014 r. do 14.11.2016 r.)
płk Dariusz MACIĄG (od 14.11.2016 r. – obecnie)

Stołeczny Zarząd Infrastruktury jest następcą prawnym Wojskowego Stołecznego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego utworzonego w 1958 roku a następnie Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa Garnizonu Stołecznego które w 1998 roku przeformowano w SZI. Jest też następcą prawnym Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego Warszawa oraz Rejonowego Zarządu Infrastruktury Warszawa.

płk Andrzej WÓJCIK płk Sławomir CHAJCZUK płk Eugeniusz CHWESIUK płk Ryszard CHROMIK płk Mirosław MARCINIAK płk Tomasz MRÓZ płk Dariusz MACIĄG
    
pdf

Kontakt

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Aleje Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. 261849001
fax. 261846770
szi@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.